نصب بویلرهای سیکل ترکیبی توربین و ژنراتور و تجهیزات جانبی نیروگاه شریعتی

مشهد   1381 – 1380

کارفرما                                    مپنا

 مشاور                       

 پیمانکار اصلی                         تناوب

احجام
بتنM3
ساخت اسکلت فلزیTon
نصب اسکلت فلزیTon
نصب تجهیزاتTon
جوشکاریID
کابل کشیM
نصب تجهیزات ابزاردقیقSet

نصب دو واحد بویلر بازیافت به ظرفیت 154 تن در ساعت بخار(HP) و 40 تن در ساعت بخار (IP)، نصب یک واحد توربین و ژنراتور 110 مگاواتی بهمراه کلیه عملیات لوله کشی ، برقی و ابزار دقیق مربوط به بویلر و توربین و ژنراتور و نیز اجرای سیستمهای HVAC، تزریق اکسیژن ، تلفن، فراخوان، ساعت،ارت، صاعقه گیر، هوای فشرده، واحد تصفیه آب ، آب آشامیدنی و صنعتی بهمراه کلیه تستهای لازم بوده است.